HITO VIỆT NAM ĐẠT CHỨNG NHẬN FDA HOA KỲ

Ngày 01/01/2024 vừa qua, Công ty TNHH OTD Việt Nam (sở hữu nhãn hàng Hito) chính thức đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Theo đó, các sản phẩm trong hệ...

<1 2 3>